söndag 4 december 2011

Uppfödning och genetik

Då ska vi se om jag orkar få ner allt som sades på gårdagens konferens ADC.. Det började iallafall bra med David Selins startkommentar om varför det här är ett viktigt tema: "Det är dags att ta död på myten att allt vad hundar gör är INTE ägarens fel"

Det var nästan bara forskare som talade vilket var anledningen till att jag begav mig just i år. Tyvärr kunde Erling Strandberg (med genetisk variation i hundavel som ämne) närvara, vilket var en av de jag sett fram emot att få höra.

Först ut var Peter Savolainen, forskare på KTH, ut med ämnet Hundens genetiska bas. Han har forskat i hundarnas genetiska variation och gör DNA analyser för att finna varifrån hunden härstammar. Han menar att det finns goda skäl att hävda att alla hundar härstammar från sydostasien (exempelvis södra Kina) och att det var där vargen "omvandlades" till hund. Anledningen till denna slutsats ligger i att alla hundar har samma genetiska spår och allt detta går att hitta i södra Kina men att det i södra Kina finns unika gener som inte finns någon annanstans. Han visade också upp ett genetiskt träd det det klart framgick att hund och  varg  låg tillsammans vilket visar att varg klart är grund för hunden.
På några platser i världen finns det indikation på varginkorsning på några raser, bland annat i Skandinavien, mellanöstern och Japan, och de raser man funnit det i här i trakterna är gråhund, jämthund och lapphund.

Nästa talare var Nivolette Salmon-Hillbertz som är husdjursagronom och som ämne talade om Historiska hundtyper genom en litteraturstudie.
Där fick vi en historialektion i vilken litteratur och vilka århundranden som vilka typer av hundar fanns. Det mest tänkvärda tycker jag iallafall att redan på 1800talet började avelsarbete diskuteras och framförallt var ett mål att undvika inavel då det var då man också började använda stamtavlor.

Hanne Lövlie var tredje kvinna upp, dr i Etologi som pratade om Sexuell selektion i djurlivet.
Hon gick igenom mycket med hur djuren agerar för sin överlevnad, även om det är mycket man "vet" kom det upp mycket intressant forskning och hon berättade om sin forskning på hönor som visar att de gör ett kryptiskt honval genom att välja vilken sperma de vill bli befruktade med. Detta var nog den föreläsning jag själv tyckte var mest intressant, trots att det knappt handlade om hund. Det som hon slutligen klämde till om hundar var studier gjorda på förvildade hundar där man sett att aggressiva hanar får para sig mindre (som en del av honan selektion) och som en bra avrundning efter 45 minuters info om hur alla djur i naturen väljer bort vissa typer av partners att para sig med så har tamhunden ingen som helst möjlighet att själv göra någon sexuell selektion vilket ställer krav på uppfödaren eftersom det är denne som väljer. I det "vilda" skulle hunden kanske inte para med just den hanen för att det skulle inte gynna avkomman, men när hunden inte har något val (några andra potentiella hanar) tar hon vad hon får eftersom några dåliga valpar är bättre än inget alls.

Jordbruksverket hade sin representant i Sara Dufva Lundqvist, veterinär som talade om regelverket kring hunduppfödning. Här är också ett intressant ämne eftersom det mest florerar det ena och det andra ryktet på nätet. Men, sammanfattningsvis de viktigaste punkterna från 1988:539
19§ Förbjudet att genom avel frambringa hundar med extremt stor kamplust
24§ (Den stora avelsparagrafen) Djur får ej användas i avel om
  1. De har sjukdomar som kan nedärvas
  2. de sannolikt är bärare av recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom
  3. - // - enkel uppsättning
  4. den tillgängliga informationen visar på ökad risk för sjukdom
  5. det finns risk för beteendestörningar
  6. den saknar förmåga att föröka sig på naturligt sätt (vilket innebär att en hund som inte fått valpar naturligt inte bör insemineras)
25§ Kejsarsnitt får endast användas 2 gånger på en hund.
16§ Tidigast parning på en tik får göras vid andra löp dock tidigast 18 månader. Vid 2 kullar inom 12 månader skak hon få 12 månaders vila.
17§ Tvångsparning får ej förekomma. En tik får inte hållas fast mot sin vilja.
18§ 8 veckor ska valparna vara innan de får skiljas från modern.

Ja, vissa saker var ju sådant man visste, men jag visste inte att det faktiskt är lagstadgat på att man inte får avla på hundar som kan ge sjuka valpar (eftersom man ändå hör en del som gör det). Om man vet om någon som bryter mot detta ska man kontakta Länsstyrelsen.
Lite senare under dagen kom det in en annan från JBV som förtydligade lite kring deras förslag till ny djurskyddslag och där finns bland annat en förändring som beskrivs: ingen avel ska få ske där djur inte kan agera normalt, andas eller använda sina sinnen. Det som var intressant här var att det var en kvinna som reste sig upp som kom från Länsstyrelsen i skåne och hon berättade att de jobbar för att förhindra att visa raser avlas på (eller individer inom raser) där de får just sådana här problem och att de kan inte styra över andra län, men att om varje person som ser något omlämpligt anmäler kommer det att ageras. Vädligt bra att det ageras, så kanske vi slipper en sådan utveckling som hemska dokumentärer visar från exempelvis England.

Efter henne tog Björn Forkman, professor i etologi, över och frågade sig Går det att testa hundars mentalitet?
Han menar på att först måste man skilja på begreppen:
  • Tillstånd - jag är rädd nu
  • Personlighetsdrag - jag är försiktig
  • Personlighet - jag ligger lågt i shyness - boldness skalan
En personlighet (=temperament/mentalitet) blir det först om en individ visar samma beteende beroende på situation eller tid. Sen gick han igenom olika metoder att undersöka hund: rating eller coding och pratade om en undersökning gjord där MH (coding) är jämförd med ägarnas rating (alltså utskickat frågeformulär). Detta är Svartberg som gjort och det han fann var att där ägaren upplevde aggression hos hunden mot främlingar fanns korrelation till hundarnas MH i relation till socialitet och avståndslek. Hos de hundar som visade aggression mot ägare eller annan hund enligt ägaren fanns det ingen korrelation alls på MH testen, dvs MH visade inte (i de fall man undersökt) att hunden skulle kunna vara aggressiv mot ägare eller andra hundar.

Björn menar att den bästa metoden att testa är att testa det man faktiskt vill veta och den situation som är intressant. Med ett MH kan du testa "hela" men vad vill du veta specifikt? Det får du inte veta och det måste du konstruera egna tester för.

Här bröts det sedan för lunch, tack o lov, träsmaken var rätt rejäl nu. Efter lunchen blev det en liten frågestund där samtliga föreläsare från förmiddagen fick chans att svara på frågor.

Nästa man upp efter det var Per Jensen som gick ganska djupt in i generna och pratade om Epigenetik, mellan arv och miljö. Det går ut på att djuret påverkas i miljön och det i sin tur ärvs och går vidare till barnen, trots att det från början inte fanns i generna (dvs en mutation uppstår). Exempel är när en tik som är dräktig utsätts för stress, så skapas stresshormoner i blodet som sedan passerar igenom och hamnar i fostret. Det kan vidare leda till inlärningsproblem hos avkomman trots att de själva växer upp i en lugn miljö. Man har också funnit att födelsetiden på året samt moderns kullnummer påverkar valpen senare i livet, i exempelvis L test. Det här menar Per Jensen ligger i startgroparna just nu i deras forskning och att det är en evolution som sker i genetiken och att det kommer få stor betydelse i framtida forskning.

Nästa talare var Patrick Pageat, professor i etologi som pratade om Valpens anknytning och feromoner. Tyvärr var det på engelska, vilket dels gjorde det lite svårare att förstå men värst var att de som inte förstod istället satt och surrade för sig själva.. I vilket fall, det som jag tyckte var intressant i hans forskning var vilket effekt DAP har. De hade gjort en studie på 66 hundar, 32 som fick ha ett DAP halsband och 34 som var med i en kontrollgrupp. Undersökningen gjordes helt vetenskapligt på alla vis, dvs de ägarna som kom till djuraffären och köpte visste ingenting om DAPen som hundarna hade, de hundar som fick DAP kunde inte "smitta" dap till de hundar som inte hade, det var samma ålder, kön, tid i affären etc. Patrick menar att det blir mycket srtress för en valp som först blir separerad från sin mamma, åka bil, hamna med okända hundar i djuraffär, lämna de hundarna, åka bil, hamna i ny familj som i sin tur lämnade valpen ensam, varierande hur länge. (De gjorde ett annat test för att se hur stressad en valp blev av att lämnas helt ensam i 15 minuter, alltså inget apektakulärt i vad den vanlige hundägaren kan göra och det visade att stresshormonet kostisol dubblerades).
De mätte två typer av stress, seperationsrelaterad och sådan som sker när hunden möter människor, är på okänd plats etc. De kontrollerade hundarna efter 3 dagar samt 15 dagar (längre kunde inte undersökningen pågå eftersom det är svårt att få hundägarna att gå med på längre än så). När familjerna lämnade hunden i början ensam på natten (som många gör) var det 7 hundar som fick DAP som var oroliga och 30 av kontrollgruppens hundar. I de andra situationerna de testade var det överlag 4-7 hudnar som fick DAP som blev stressade i olika situationer och 12 och uppåt av kontrollgruppen. Det tycker jag visar en ganska stor skillnad, och så här i efterhand känns det som att det kanske inte var helt onödigt att jag hade en DAP inkopplad när Nässla flyttade hem. Har varit lite halvskeptisk till hur det egentligen låg till, men här var åtminstone ett vetenskapligt test som visar på effektivitet. Givetvis kan det forskas vidare.

Efter en liten rast var det dags för Hanna Aronsson, Fil Dr i Etologi att prata om sexuell prägling. Egentligen var det inte speciellt mycket alls om hund här, det andra om fåglar var intressant, även om det ur hundsynpunkt inte gav något. Personligen har jag nog inte hört om någon hund som sexuellt präglats på människan och föredrar att para sig med dem framför hundar, även om hon visade upp en bild relaterad till den enda forskning som fanns där en  hund juckade på en människas ben. Den forskning är gjort av Fox på sextiotalet, för den som är sugen på att fördjupa sig mer.

Ingrid Tapper skulle prata om att bedöma avelsresultat och detta genom att visa hur vi kan använda oss av Lathunden. Visade lite olika jämförelser på bland annat spindeldiagram eller vilka mentala skillnader det fanns baserat på färg inom en ras (dvs inga). Slutligen sa hon klokt efter att ha pratat om avelsbas, hur raser ändras osv "En sund hundsjäl i en sund hundkropp - det är väl det vi alla vill ha vid våran sida?"

Avslutningsvis var det dags för Erik Wilsson att prata om Uppfödning av tjänstehundar. Tyvärr trodde jag själv att det skulle handla om urval, arv men tyvärr blev det med om hundskolans behov av egen uppfödning. Han berättade hur de jobbar för att förbättra avelsmaterialet (exempelvis får en hane ta tre kullar/minst 15 valpar, efter det ska valparna testas och om valparna är bra mentalt och hälsomässigt får hunden ta fem kullar till) och hur resultaten har förbättrats efter dessa krav (vilket han visade staplar på och visst, så var det). Dock har den här omgången av uppfödning inte hållt på längre än från 2005 så det går ju inte att se så mycket ännu.

Ja, det var det, jag antar att den som är kvar och läser fortfarande är i behov av lite paus, vilket bara var förnamnet på vad mina ben kände efter den här dagen.. Phu! Men, nu har jag lite mer kunskaper att förvalta, några mer forskare att kolla upp (bra att vara student med tillgång till databaser) och mer grubblingar att tänka på. Men nu - en hundpromenad!

2 kommentarer:

På väg mot min dröm sa...

Åhhh fy vad intressant!!
Vad fint du hade skrivit i bloggen.. Detta är skit intressant och jag hade gärnat velat vara där.. Jag länkar till dig från min blogg för detta borde fler läsa!
CArro

Anonym sa...

DAP är väldigt bra i många situationer, men man skall komma ihåg;
1. DAP är endast ett hjälpmedel och inte en ensam lösning.
Exempel; DAP kan vara till hjälp vid träning mot skotträdsla, men kan inte ensam bota rädslan(kommer ju att vara lika rädd dagen efter DAP som den var dagen innan. Där emot kan den vara till hjälp som i mitt fall, när vi tränade med ljudskiva och vi inte ens kunde smälla fyrverkerier på lägsta volymen, då kompletterade vi med DAP halsband för att komma igång.)

2. Olika individer reagerar olika.
Fungerar kanon på vår nuvarande hund, men gav ingen effekt alls på vår gamla hund.
På samma sätt som en del hjälpmedel fungerar för vissa människor men inte för alla.

3. Ha tålamod, det kommer fortfarande att krävas träning och effekten sitter endast i under en begränsad tid. Sedan måste man byta kontakt/halsband eller spraya på mer spray.

4. Rådfråga ALLTID en veterinär/utb. instruktör i första hand.
Fatta inte ett beslut enbart på människors åsikter i nätforum.
Vi är trots allt bara amatörer och hundägare, även om jag personligen jobbat på hunddagis och haft mycket kontakt med dap produkter via jobbet.