måndag 10 oktober 2011

Tid för att köra en mil (ohundigt!)

En lärare till mig (ekonom såklart) räknade ut vilken tid det egentligen tar att köra en mil, om man räknar in arbetstiden som krävs för att ha råd med bil, försäkring, bensin mm. Dessutom har han lagt till tid man faktiskt lägger ner på bilen, som skrapa rutor, tvätt etc. Vad kom han fram till då?

Anta du köper en bil kontant för 100 000kr och bilen har en halveringstid på tre år och kör 1000 mil om året. Försäkring kostar 4000, skatt 2000 och total summa för sommar och  vinterdäck på ett år hamnar på drygt 2000. Om vi ihop med detta lägger in service, parkering, spolarvätska (och annat "småplock") får man en årskostnad på 38667 kr plus 10 kr per mil i bränsle. Detta ger, räknat på de 1000 milen, en kostnad på 49kr/milen. (Här skulle de flesta slutat räkna men min lärare räknade som sagt ut tiden).
Anta sen att du tjänar 25000 minus 30% i skatt fördelat på 160 timmar, vilket ger en nettolön på 109 timmar. Räknar man sedan hur mycket minuter detta blir (och även lägger till några minuter för tvätt, skrapa rutor etc) blir den totala tiden man lägger ner på en mil 28 minuter.

Anta att du kör 50km/h. Antal minuter för att köra en mil blir då 12. Om jag dessutom lägger till den tiden jag räknat ut ovan (28min) tar det 40 minuter att köra en mil. Översatt i timmar blir det 0,7 vilket i sin tur innebär 15km/h.

Slutsats? Det tar lika lång tid att cykla som att ta bilen!

Inga kommentarer: