söndag 16 november 2014

Utvärdering

Nu har snart en vecka med planering gått och hur har det gått för oss då? Jo, varje pass är genomfört hittills, har ju träningen på arenan kvar i kväll samt ingångarna. Jag kan inte utvärdera ännu vad det gett i helheten då jag inte satt ihop några moment helt ännu, men jag är åtminstone en lärdom rikare:

De kvällspass med ingångar där Nässla har tränat på klubben under dagen/innan har varit markant mycket sämre än de dagar vi inte gjort något. Vila är med andra ord bättre för henne i just lydnaden. Till skillnad mot resten i livet..

Jag kommer fortsätta träna ingångar varje morgon och kväll, troligtvis hela vägen fram till tävlingen. Veckan i övrigt kommer se ut så här:

  • Måndag: Vänstersvängar i gång och högersvängar med sitt.
  • Tisdag: Träning på klubben - prova ett helt program (med belöningar) med kommendering, mest för att testa ingångarnas kvalité. 
  • Onsdag: Uthållighet
  • Torsdag: Svängar kombinerat med uthållighet
  • Fredag: Sitt kvar
  • Lördag: Fjärr och läggande i baklängesmarsch. 
  • Söndag: Platsliggning, sitt kvar och rutan x 3 (en gång utan synintryck)

Inga kommentarer: