onsdag 27 maj 2009

Lite förklaringar om apportering

När jag kollade igenom mina inlägg här så insåg jag att alla kanske inte vet vad det där jag pratar om med min apporterings och jaktträning, så jag ska försöka beskriva lite vad det är.Apportering Om man pratar jakt så är det när hunden springer iväg och hämtar de döda smådjuren typ kanin och fåglar. När man tränar använder man sig av dummysar som är små tygpåsar fyllda med sand eller granulit i olika storlekar. Ibland använder man sig även av döda djur för att vänja hunden vid olika arter, så de inte ska tugga sönder, vägra ta dem etc. Men smidigast och trevligast är att träna med dummys.Själv så började jag träna med leksaker för att bygga upp en stor motivation hos Nässla. Då leker jag tillsammans med Nässla, springer och gömmer leksaken när hon ser på så får hon sedan springa och leta rätt på den. När hon sedan hittar den vill hon ju komma med den till mig och leka, och då får jag på så sätt en apportering!

Apportering är med andra ord att hämta något.

Sök Ett sök är när hunden ska leta efter de döda djuren/dummysarna i skogen. Hunden ska sitta hos föraren tills den blir skickad på ett sök/leta (inom bruks betyder sök leta människor enbart och ska de leta föremål heter det uppletande). För varje föremål den hittar ska den komma tillbaka och lämna i handen för att sedan kunna bli skickad ut igen. Här gäller det att variera terräng och var dummysarna hamnar så hundarna lär sig arbeta nära vatten, en fågel kanske fastnar i ett träd, hamnar i en grop mm.

Markering Det är när hunden ska se när något faller och minnas var den föll. Istället för att hunden ska behöva söka varje gång så kan det vara bra att hunden ser vart fågeln föll och springa rätt på den istället för att slösa tid på ett sök. Här sitter hunden vid sin förare och när skottet går ska hunden bli observant och hålla koll på vart det faller. I början är det bara en markering men sedan ska de även kunna minnas flera fall.
Oftast är inte markeringen den svåra biten för hunden, så länge de såg fågeln, utan det svåra här är att sitta still tills föraren skickar iväg hunden. Om hunden springer innan kallas det att den "knallar" och är egentligen livsfarligt för hunden. På en riktig jakt kan jägarna skjuta flera gånger och springer det då runt en apporteringsgalen hund framför kan man ju tänka sig hur det kan gå.. Det är här träningen med stadga kommer in, att hunden ska kunna sitta still oavsett vilka störningar som rör sig omkring hunden.

Linjetag är när hunden ska springa i en rak linje för att ta ett djur den inte sett falla men där föraren vet var den ligger. Då ska föraren peka ut med armen i den riktning hunden ska springa, och den ska springa rakt på, för att då springa rätt på djuret. Här är det svåra att springa rakt utan att börja svänga av och söka. Extra svårt när man har en hund som jag har, som "kan själv"...

Dirigering är liknande linjetag där hunden inte vet vart bytet är men föraren vet och ska få hunden dit med dirigeringar. Då kanske hunden står mitt på ett fält och föraren visslar för uppmärksamhet och sedan pekar åt ett håll dit hunden ska springa och hämta djuret. Detta är ingen som är i början av en träning så själva har vi inte börjat med detta.

Vattenarbete är nog nästan det viktigaste för en apportör för det finns ju inte en chans att jägaren ska kunna ro runt i sjön och hämta varenda fågel som hamnat i vattnet och framförallt vass och dymarker. Här kan det vara att de både markerar eller får söka i vattnet.

Fotgående är nog ingen nyhet för någon, men ack en så viktig del i jaktträningen. Hunden ska gå lös och föraren får inte ta på hunden, alltså gäller det att hunden går fint vid sidan. Hunden behöver inte hålla full kontakt som vid lydnad, snarare är det en nackdel då den måste hålla koll på eventuella fallande fåglar. Däremot så ska den gå nära vid sidan. Detta är svårt för hunden då det finns så mycket skoj att göra där framme i skogen! Att veta att man ska ut och jobba för en retriever är väldigt triggande och det blir himla svårt att hålla snigeltakt. Därför tar jag med det i denna lilla förklaring eftersom det är en stor träningsgrej.

Självklart finns det mer, men som den nybörjaren jag själv är så är detta den nivån vi behöver fokusera på just nu. När det andra kommer så lovar jag att rapportera det, men det kommer att dröja.

Inga kommentarer: