måndag 8 juni 2009

Assistanshundar

Jag har i helgen varit instruktör för ett gäng ekipage med målen att få sina hundar till färdiga assistanshundar. I helgen var det inprovning, dvs vi kollade om de var lämpliga hundar för att få sina "under-utbildning" tecken, så de får träna inne i butiker och på andra ställen där hundar normalt inte kan vara.

Vad är en assistanshund?
Det finns många olika varianter av assistanshundar, den vanligaste vi tänker på är ju ledarhunden. Det är en hund som leder sin synskadade förare och den hunden har rätt att följa med i princip överallt.
Sedan har vi servicehunden, den hunden är rätt anpassad efter sin förare. Vanligt är att den plockar upp saker som föraren inte kan nå själv, hjälper till med stöd när föraren ska resa sig upp eller drar av kläder. Det kan även vara en hund som väcker sin förare med narkolepsi för att den inte ska sova vidare när klockan ringer. Servicehunden kan ibland tyckas onödig, vissa förare kan ju gå och ser ut att vara helt friska, men det är deras funktionshinder och man får inte en assistanshund hur lätt som helst.
Signalhunden är sin förares öron. Om en person har en hörselskada så hjälper hunden till att tala om för ägaren att någon ropar, vattnet kokar, bebisen skriker eller om ett larm går. Den kan också apportera föremål som föraren tappar (och inte hör att den gör det).
En diabeteshund talar om för sin diabetessjuke förare att sockret är för högt eller lågt och då kan föraren åtgärda det i tid utan att hamna i koma eller bli dålig. Detta är relativt nytt och alla hundar går inte på samma sak, men målet just nu är att hundarna ska göra det med hjälp av lukter, att hunden känner lukten av för lågt eller högt socker. Samma princip finns också i epelepsihunden.

Hur går det till?
Först måste du ju givetvis ha ett godkänt funktionshinder där du verkligen kan styrka att du behöver din hund. Många kan ha nytta av sin hund, speciellt hemma, men det är inte alla som behöver få sin hund till certifierade hundar för det. Själv så är jag mest insatt i hur det fungerar med FNA, Föreningen Nordiska Assistanshundar. Där blir du först medlem och skickar in ansökan med motivering varför och läkarintyg. Du behöver också skicka in uppgifter om din hund, tex. veterinärintyg. Hunden måste vara mellan 1 och 3 år när den provas in.
Blir du godkänd så ska du sedan prova in din hund. Det är att den kontrolleras hur den fungerar i olika miljöer och hur samarbetet fungerar mellan hund och förare bland annat. Innan en inprovning är det bra att träna mycket vardagslydnad, kontakt och framförallt miljöträning som så gott som är det viktigaste.

Efter en inprovning så är ekipaget förhoppningsvis godkända och har då fått ett täcke som gör att de kommer in i butiker mm, och kan börja träna i sådana miljöer. De ska även träna på sina specialmoment som de har behov av att hunden kan göra. Efter minst 7 månader av träning så kan de examineras, då man testar dels hundens specialmoment men också hur den fungerar i jobbiga miljöer. Klarar den av det så får den sitt tjänstetäcke.
Varje år är det sedan prov för att se att hunden håller måttet och vid 10 års ålder får den gå i pension.

Inga kommentarer: